Om Litium & vår historia


Litium AB (publ) tillhandahåller en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper medelstora och stora företag inom både B2B och B2C att accelerera sin försäljning. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller +46 844 68 61 00.

12 feb

februari 1998

Startskottet

Bolaget grundas

21 maj

maj 2008

E-handel integreras i plattformen

Medan andra fortsatte satsa på hemsidor lanserade Litium en standardiserad e-handelsplattform.

12 sep

september 2012

Färdiga nätbutiker

Litium lanserar sina första färdigbyggda nätbutiker - mer paketering än skräddarsytt!

23 apr

april 2013

Från konsult- till produktbolag

Konsultverksamheten avyttras som ett led i Bolagets strategiska omläggning till att bli en renodlad mjukvaruleverantör som samverkar med externa implementationspartners och med leverantörer av kompletterande produkter och tjänster

20 apr

april 2014

Premiär för Litiums molntjänst

Den första molnbaserade Litium On Demand lanseras

2 sep

september 2015

Litium satsar med nytt kapital

Riktad nyemission av aktier samt företrädesemission av aktier som tillför Bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader

29 apr

april 2016

Litium noteras på AktieTorget

Spridningsemission av aktier inför listningen på AktieTorget övertecknas och tillför Bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader.
Litium 5 lanseras. E-handelslösningen Litium Growth Cloud powered by Klarna lanserades tillsammans med Klarna i slutet av perioden

1 jan

januari 2017

Bolaget tecknar avtal med konsultbolaget Knowit

Bolaget tecknar avtal med konsultbolaget Knowit som därmed blir en implementationspartner

1 okt

oktober 2018

Litium 7 lanseras

Litium 7 lanseras med fokus att skapa enhetliga kundupplevelse för omnikanal och unified commerce.

1 jan

januari 2019

Litium vinner fler nya affärer med fantastiska varumärken

Exempel på nya kunder under året innefattar Houdini, Didrikson, Aura Light, Eleven och Revolution Race.

1 jan

januari 2020

Litium tar in nytt kapital, ingår globalt partnerskap med Columbus och vinner första kunden i Danmark

Riktad nyemission av aktier om cirka 40 MSEK. Ex nya kunder är NTM, Tibergs Möbler, Thunderful Group. I juni signeras ett globalt partnerskap med Columbus. I juli vinner första kunden i Danmark

16 dec

december 2020

Litium noteras på Nasdaq First North Growth Market

Litium (LITI) noteras på Nasdaq First North Growth Market.